Přinášíme aktuální přehled plánovaných bohoslužeb v naší farnosti.

 

Čtvrtek 24. 12. 2020, Štědrý den

* Kostel Krista Spasitele, Barrandov:

10.00 - 24.00 hod. - možnost návštěvy výstavy historických betlémů v komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově (vchod z boční strany kostela). Jedná se o zcela mimořádnou akci, která bude během Vánoc otevřena k uctění tajemství narození Pána Ježíše Krista. Podrobnosti najdete na webu www.KudyZNudy.cz. Vstup je tento den bez nutnosti platit vstupné.

 

14.00 - 16.00 hod. - průchozí vánoční bohoslužba pro děti "Připoj se k betlémským pastýřům"

K bohoslužbě je možné se připojit (i se odpojit) v libovolném čase od 14.00 do 16.00 hod. Po dobu bohoslužby bude k dispozici Betlémské světlo. Další informace najdete v přiložené pozvánce.

 

22.00 hod. - vánoční vigilie - mše sv. za doprovodu vánočních koled

V současné době registrujeme o tuto mši sv. zájem, který několikanásobně převyšuje kapacitu kostela. Mše sv. bude přenášena před kostel a prostřednictvím TV Kostel.

Již nyní se omlouváme, ale vzhledem k platným proti-epidemickým opatřením nebude možná osobní účast ve vnitřním prostoru kostela pro většinu zájemců.

 

* Kostel sv. Filipa a Jakuba, Zlíchov:

22.30 do 23.45 hod. - otevřený kostel k osobnímu rozjímání

24.00 hod. - vánoční vigilie - mše sv. za doprovodu vánočních koled. Tato mše sv. bude přenášena před kostel a prostřednictvím TV Kostel.

 

* Kostel sv. Vavřince:

10.00 - 16.00 hod. - otevřený kostel k osobnímu rozjímání

 

 

Pátek 25. prosince 2020, Boží hod vánoční

09.00 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (tichá, klidná, bez zpěvu a množství slov)

10.00 - 18.00 hod. - možnost návštěvy výstavy historických betlémů v komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově (vchod z boční strany kostela). Jedná se o zcela mimořádnou akci, která bude během Vánoc otevřena k uctění tajemství narození Pána Ježíše Krista. Podrobnosti najdete na webu www.KudyZNudy.cz. Vstup je tento den bez nutnosti platit vstupné.

10.00 hod. - mše sv. v kostele Filipa a Jakuba na Zlíchově

10.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (slavnostní, se zpěvem koled a přenášena prostřednictvím TV Kostel)

14.00 - 16.00 hod. - otevřený kostel Krista Spasitele na Barrandově k osobní modlitbě a rozjímání

16.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

 

 

Sobota 26. prosince 2020, Svátek sv. Štěpána

10.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově - přenášena prostřednictvím TV Kostel

 

 

Při všech bohoslužbách Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

- při vstupu do kostela je třeba si dezinfikovat ruce.

- po celou dobu pobytu v kostele je třeba mít zakrytá ústa a nos.

- každý účastník bohoslužby musí mít místo k sezení.

- v jedné lavici může sedět pouze jeden člověk nebo členové jedné společné domácnosti. Z tohoto důvodu jsou některé bohoslužby přenášeny do prostoru před kostelem a také prostřednictvím TV Kostel.

 

Program na další dny bude zveřejněn v návaznosti na aktuální rozhodnutí Vlády ČR.

Přejeme Vám požehnané sváteční dny a srdečně Vás zveme k návštěvě!