Bůh skrze svátost křtu, Eucharistie a biřmování působí proměnu lidského srdce, ukazuje nám na důležitost životních cílů a svěřuje odpovědnost za životní poslání. Mnohdy také získáváme nové přátele, ale i objevujeme nové zdroje síly a požehnání pro svůj život.

 

Toto všechno a mnohé další se však nezískává automaticky a bez našeho úsilí. Abychom svátost křtu či biřmování mohli přijmout s užitkem, je třeba se na tento okamžik náležitě připravit.

Příprava na svátosti v naší farnosti bude mít 3 části. Společně budeme hledat odpovědi na zajímavé otázky - čemu máme věřit, jak máme správně žít na tomto světě a jak se s užitkem můžeme modlit.

Příprava na přijetí svátosti křtu či biřmování pro všechny dospívající či dospělé zájemce začíná v úterý 11. října 2022 mší sv. od 18.00 hod. v kostele Krista Spasitele.

Prosím, přihlaste se u P. Josefa Ptáčka a rezervujete si včas své místo. Využijte tuto jedinečnou příležitost, která může změnit Váš život! Neváhejte - pište, volejte - ještě dnes!

Srdečně zveme k účasti zájemce o přijetí svátosti křtu či biřmování, ale také ty naše farníky, kteří již svátosti přijali v minulosti a nyní chtějí prožít jejich obnovu a nabrat další duchovní sílu.

Vítáme také starší účastníky, kteří chtějí předat své zkušenosti mladším zájemcům.