Dne 15. března 2013 se uskutečnilo na Arcibiskupství pražském setkání komise pro hodnocení nabídek na kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha - Barrandov. Členové komise obdrželi také posudky k jednotlivým návrhům z řad dalších architektů, umělců a odborníků z ČR i ze zahraničí. V následujících týdnech se s návrhy mohou seznámit všichni zájemci z naší farnosti.

Prezentace architektonických návrhů a projektové dokumentace proběhne v neděli 17. 3. 2013 po druhé mši sv. - v rámci "farní kávy" na zlíchovské faře.

Další prezentace se uskuteční v neděli 31. 3. 2013 po druhé mši sv. na zlíchovské faře.

V blízké době je současně plánováno další setkání pastorační rady naší farnosti, na které bude také příležitost se seznámit s jednotlivými návrhy a vyslechnout komentář od členů hodnotící komise.

K nahlédnutí bude architektonický návrh a projektová dokumentace těch autorů, kteří s uvedenou formou zveřejnění souhlasili.

Výběr tak významné stavby je složitým procesem, ve kterém se posuzuje dlouhá řada různých hledisek. Zástupci farnosti Praha - Hlubočepy v hodnotící komisi (Josef Ptáček - farář, Vít Šorm - zástupce pastorační rady, Pavel Čížek - zástupce ekonomické rady) vítají písemné podněty od každého farníka se svými postřehy - jak k obecnému záměru, tak k jednotlivým návrhům.

Jelikož se jedná o dílo ke slávě Pána Ježíše Krista, nezbytným předpokladem úspěchu je naše modlitba, ke které vyzýváme v tomto klíčovém období pro uvedený projekt.

Děkujeme vám za každou formu pomoci na tomto mimořádném záměru.