Jednou z radostí v naší farnosti je veliké množství zájemců v dospělém věku o křest a další svátosti. Vzhledem k náročnosti celého procesu, který znamená mnohdy zásadní změnu života, každému křtu předchází příprava - tzv. katechumenát.

 

V letošním roce probíhá katechumenát v naší farnosti každé 1. a 3. úterý v měsíci od 19.00 hod. na Barrandově. Setkání předchází pravidelná mše sv. a modlitba adorace od 18.00 hod.

 

Srdečně zveme na tuto přípravu i všechny ostatní zájemce, kteří se chtějí vzdělávat v Písmu a učení církve a zároveň se třeba i poznat z ostatními křesťany z farnosti.

Setkání probíhá dialogickou formou pod vedením P. Jakuba Jirovce. Na podzim se budeme zabývat především tajemstvím Božího Vtělení, obrazem Pána Ježíše v evangeliích, jeho učením a dogmaty o jeho lidské a božské přirozenosti.

Přijďte prohloubit svou víru, která je mocným zdrojem poznání Dárce všeho dobra!