Příprava na svátost biřmování v naší farnosti bude mít 3 části. Společně budeme hledat odpovědi na mnohé otázky - čemu máme věřit, jak máme správně žít na tomto světě a jak se s užitkem můžeme modlit.

Svátost biřmování proběhne v kostele Krista Spasitele v květnu 2022 za přítomnosti biskupa Karla Herbsta.
 

Příprava bude probíhat v úterý večer na Barrandově nebo v případě potřeby prostřednictvím Internetu a začíná v době adventní.

Zájemci se mohou přihlásit do 28. 11. 2021 u P. Josefa Ptáčka - osobně či e-mailem, který také rád poskytne další informace.

Srdečně zveme k účasti zájemce o přijetí svátosti biřmování, ale také ty naše farníky, kteří již tuto svátost přijali v minulosti a nyní chtějí prožít její obnovu a nabrat další duchovní sílu.

Vítáme také starší účastníky, kteří chtějí předat své zkušenosti mladším zájemcům.