Květnou nedělí vstupujeme do slavení Svatého týdne. Zveřejňujeme přehled bohoslužeb v naší farnosti.

 

V neděli 28. 3. 2021 se můžeme těšit na následující program svátečních bohoslužeb.

 

08.30 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

10.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

Při dopolední mši sv. budou posvěceny "kočičky", které pak budou v kostele k dispozici odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin.

11.45 hod. - mimořádná možnost přijmout Svaté Přijímání v kostele Krista Spasitele na Barrandově

14.00 - 16.00 hod. - možnost osobní modlitby v kostele Krista Spasitele na Barrandově

15.30 hod. - křížová cesta v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

16.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

18.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

 

Vzhledem ke zhoršené epidemické situaci a dalším mimořádným opatřením Vlády ČR doporučujeme zvážit osobní návštěvu kostela a využít zvláště možnost slavení domácí bohoslužby. Návod na takovou bohoslužbu najdete v článku "Manuál pro nedělní domácí bohoslužbu".

 

Při bohoslužbách Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

- při vstupu do kostela je třeba si dezinfikovat ruce.

- po celou dobu pobytu v kostele je třeba mít zakrytá ústa a nos dle aktuálně platného ustanovení.

- každý účastník bohoslužby musí mít místo k sezení.

- v jedné lavici může sedět pouze jeden člověk nebo členové jedné společné domácnosti.

- mezi 2 obsazenými lavicemi musí vždy zůstat jedna řada lavic prázdná.

Bohoslužby na Zlíchově a na Barrandově jsou v případě potřeby přenášeny také do prostoru před kostelem.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a srdečně Vás zveme k účasti reálné či virtuální!