Ikona "Sv. Ludmila - Matka věřících české země" byla vytvořena k jubileu 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily a putuje po farnostech v České republice. Do neděle 9. 5. 2021 je možné před ikonou spočinout v modlitbě v kostele Krista Spasitele na Barrandově.

Náš kostel je s postavou sv. Ludmily velmi propojen, protože v okamžiku jeho zasvěcení byl do oltáře vložen její vzácný ostatek.

 

Věřme, že přímluva svaté Ludmily, která stála na počátku křesťanské víry v naší zemi, dokáže vyprosit našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu a vítězství dobra a spravedlnosti.

Postava sv. Ludmily je nesmírně vzácná, leč dosti pozapomenutá. Je to první panovnice naší země, jejíž ostatky se nám dochovaly až dodnes. Je první českou světicí. Je to nejen panovnice, ale také matka a babička. Zažila smrt svého manžela Bořivoje i dvou svých synů. Nese podíl na výchově budoucích panovníků, především svatého Václava... Je životem opravdu protříbenou ženou, ale současně je fakticky symbolem české státnosti, jakkoli se to v naší zemi nijak nezdůrazňuje.

Ikona sv. Ludmily byla vytvořena k jubileu 1100. výročí její mučednické smrti a bude v tomto roce putovat farnostmi v České republice. Byla požehnána v bazilice sv. Jiří u hrobu svaté Ludmily. Na ikoně sv. Ludmila drží v ruce kostel na Levém Hradci, který společně se svým manželem Bořivojem založila. Kostel je zasvěcen sv. Klimentovi, čtvrtému římskému papeži, jehož ostatky přinesli sv. Cyril a Metoděj do Čech a následně do Říma. Kostel byl založen v letech 882–884 a stal se prvním centrem křesťanství v Čechách. Na ikoně je jeho současná podoba.

 

Prosebná modlitba ke svaté Ludmile:

Naše svatá kněžno Ludmilo, tys odmítla temnotu pohanské modloslužby, když jsi poznala světlo Kristova evangelia. Poučena svatým učitelem Slovanů ses rozhodla upevnit víru Kristovu ve své zemi a v srdcích svého lidu. Když se proti tvé snaze pozvedlo nepřátelství, ty ses nezalekla, ale do posledního dechu jsi pevně hájila svaté Boží poznání. Proto se klaníme tvé statečnosti, oslavujeme tvou věrnost a v zkroušenosti našich duší voláme: Vyprošuj našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu a vítězství dobra a spravedlnosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. (Z řeckokatolického Akhatistu k svaté kněžně Ludmile)

Podrobné informace o ikoně sv. Ludmily najdete v přiloženém souboru.

 

Kostel Krista Spasitele je aktuálně otevřen před mši sv. a po mši sv. (neděle 10.30 a 18.30 hod., úterý 18.00 hod.) a každou neděli od 14.00 do 16.00 hod., kdy je kostel otevřený k osobní modlitbě.