Rada MČ Praha 5 schválila 15. října 2013 studii na výstavbu Kostela Krista Spasitele a komunitní centrum na Barrandově.

„Vítáme občanům prospěšné stavby v naší městské části,“ řekl starosta městské části Praha 5, Miroslav Zelený (UNP).

Poloha Kostela Krista Spasitele a komunitní centrum je dána pozemkem, který má nepravidelný protáhlý tvar napojený užší částí na ulici Grussova a rozšiřující se směrem do vnitrobloku. Ze severu je polo uzavřený blok osmipodlažních domů a ve vnitrobloku, východním směrem, je dětské hřiště, k němuž bude situována kavárna/ čajovna a na ní navazující komunitní centrum. Z jihu navazuje lesní plocha (cca 25 let starý dubový les).

Pokračování zprávy najdete na webu www.Praha5.cz.