V návaznosti na aktuálně platná protiepidemická opatření a zasvěcení kostela Krista Spasitele na Barrandově se v naší farnosti upravuje pořad plánovaných bohoslužeb.

 

Neděle 13. 12. 2020:

08.30 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

10.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel - ve zkušebním režimu)

13.00 - 16.00 hod. - možnost tiché modlitby, prohlídky a svátosti smíření v kostele Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově

13.00 - 16.00 hod. - možnost tiché modlitby s duchovními texty k adventu v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

16.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

 

Úterý 15. 12. 2020:

06.45 hod. - rorátní mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Středa 16. 12. 2020:

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Pátek 18. 12. 2020:

15.00 - 17.45 hod. - možnost tiché adorace v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Srdečně Vás zveme k účasti!