V návaznosti na aktuálně platná protiepidemická opatření se v naší farnosti upravuje pořad plánovaných bohoslužeb a pravidla účasti na nich.

 

Neděle:

08.30 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

10.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

11.45 hod. - mimořádná možnost přijmout Svaté Přijímání v kostele Krista Spasitele na Barrandově

14.00 - 16.00 hod. - možnost modlitby a prohlídky v kostele Krista Spasitele na Barrandově

16.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

18.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

 

Středa:

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Pátek:

15.00 - 17.45 hod. - Hora proměnění - možnost tiché adorace v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

 

Při bohoslužbách Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

- při vstupu do kostela je třeba si dezinfikovat ruce.

- po celou dobu pobytu v kostele je třeba mít zakrytá ústa a nos.

- každý účastník bohoslužby musí mít místo k sezení.

- v jedné lavici může sedět pouze jeden člověk nebo členové jedné společné domácnosti.

- v návaznosti na pátý stupeň systému PES je také třeba, aby mezi 2 obsazenými lavicemi vždy zůstala jedna řada lavic prázdná.

Bohoslužby na Zlíchově a na Barrandově budou v případě potřeby přenášeny také do prostoru před kostelem.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a srdečně Vás zveme k účasti reálné či virtuální!