V návaznosti na aktuálně platná protiepidemická opatření se v naší farnosti upravuje pořad plánovaných bohoslužeb a pravidla účasti na nich.

 

Neděle 20. 12. 2020:

08.30 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

10.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

14.00 - 16.00 hod. - možnost modlitby a prohlídky v kostele Krista Spasitele na Barrandově

16.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

 

Úterý 22. 12. 2020:

06.45 hod. - rorátní mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Středa 23. 12. 2020:

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Při bohoslužbách Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

- při vstupu do kostela je třeba si dezinfikovat ruce.

- po celou dobu pobytu v kostele je třeba mít zakrytá ústa a nos.

- každý účastník bohoslužby musí mít místo k sezení.

- v jedné lavici může sedět pouze jeden člověk nebo členové jedné společné domácnosti. Bohoslužby na Zlíchově a na Barrandově budou v případě potřeby přenášeny také do prostoru před kostelem.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme požehnaný závěr doby adventní!