V návaznosti na aktuálně platná protiepidemická opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR se v naší farnosti upravuje pořad plánovaných bohoslužeb a pravidla účasti na nich. Prosíme o velmi důsledné dodržování stanovených pravidel.

 

V našich kostelích působí v případě potřeby sanitární služba, která pomůže zajistit vhodné místo pro návštěvníky bohoslužeb. Při naplnění kapacity příslušného kostela, bude možnost účastnit se bohoslužby před kostelem.

Dovolujeme si upozornit na aktuálně výrazně větší množství volných míst při nedělní bohoslužbě před kostelem sv. Filipa a Jakuba na přilehlém hřbitově.

 

Vzhledem ke zhoršené epidemické situaci a dalším mimořádným opatřením Vlády ČR doporučujeme zvážit osobní návštěvu kostela a využít zvláště možnost slavení domácí bohoslužby. Návod na takovou bohoslužbu najdete v článku "Manuál pro nedělní domácí bohoslužbu".

 

Neděle:

08.30 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

10.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

11.45 hod. - mimořádná možnost přijmout Svaté Přijímání v kostele Krista Spasitele na Barrandově

14.00 - 16.00 hod. - možnost osobní modlitby v kostele Krista Spasitele na Barrandově

15.30 hod. - křížová cesta v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

16.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

18.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

 

Středa:

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Pátek:

15.00 - 17.45 hod. - Hora proměnění - možnost tiché adorace v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

 

Při bohoslužbách Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

- při vstupu do kostela je třeba si dezinfikovat ruce.

- po celou dobu pobytu v kostele je třeba mít zakrytá ústa a nos dle aktuálně platného ustanovení.

- každý účastník bohoslužby musí mít místo k sezení.

- v jedné lavici může sedět pouze jeden člověk nebo členové jedné společné domácnosti.

- mezi 2 obsazenými lavicemi musí vždy zůstat jedna řada lavic prázdná.

Bohoslužby na Zlíchově a na Barrandově jsou v případě potřeby přenášeny také do prostoru před kostelem.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a srdečně Vás zveme k účasti reálné či virtuální!