Zveřejňujeme aktualizaci pořadu našich bohoslužeb na další měsíce a přejeme Vám požehnaný čas prázdnin.

 

Neděle:

08.30 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

10.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

14.00 - 16.00 hod. - možnost osobní modlitby v kostele Krista Spasitele na Barrandově (není garantováno - záleží na službě dobrovolníků)

15.30 hod. - modlitba růžence v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

16.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

18.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

 

Úterý

18.00 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově

 

Středa:

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Pátek:

15.00 - 17.45 hod. - Hora proměnění - možnost tiché adorace v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

 

Při bohoslužbách Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

- při vstupu do kostela je třeba si dezinfikovat ruce.

- po celou dobu pobytu v kostele je třeba mít zakrytá ústa a nos dle aktuálně platného ustanovení.

- v našich kostelích působí v případě potřeby sanitární služba - prosím, držte se jejich pokynů.

 

Bohoslužby na Zlíchově a na Barrandově jsou v případě potřeby přenášeny také do prostoru před kostelem.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a srdečně Vás zveme k účasti reálné či virtuální!