V návaznosti na aktuálně platná protiepidemická opatření a zasvěcení kostela Krista Spasitele na Barrandově se v naší farnosti upravuje pořad plánovaných bohoslužeb.

 

Neděle 6. 12. 2020:

08.30 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

09.30 - 11.30 hod. - podávání Svatého Přijímání, možnost individuální modlitby a svátosti smíření v kostele Krista Spasitele na Barrandově

14.00 - 16.00 hod. - možnost prohlídky kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově

16.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

 

Úterý 8. 12. 2020, Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu:

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Středa 9. 12. 2020:

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Pátek 11. 12. 2020:

15.00 - 17.45 hod. - možnost tiché adorace v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Srdečně Vás zveme k účasti!