Srdečně Vás zveme k účasti na vánočních bohoslužbách v naší farnosti.

 

Štědrý den - pátek 24. 12. 2021:

14.30 hod a 15.30 hod. - kostel Krista Spasitele - "Putování do Betléma" - vánoční program pro rodiny s dětmi. Přítomné děti se budou moci zapojovat do vánočního příběhu. Z důvodu koronaviru je totožný program ve dvou časech.

22.00 hod. - kostel Krista Spasitele - "půlnoční" mše sv. se zpěvem koled. Tato mše sv. bude přenášena na TV Kostel (na kanále č. 2).

24.00 hod. - kostel sv. Filipa a Jakuba - půlnoční mše sv. se zpěvem koled. Tato mše sv. bude přenášena na TV Kostel (na kanále č. 1).

Tento den nebude v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově pravidelná adorace od 15.00 do. 17.45 hod.

 

Slavnost Narození Páně - sobota 25. 12. 2021:

08.30 hod - kostel sv. Filipa a Jakuba - slavnostní mše sv. Tato mše sv. bude přenášena na TV Kostel (na kanále č. 1).

10.30 hod. - kostel Krista Spasitele - slavnostní mše sv. Tato mše sv. bude přenášena na TV Kostel (na kanále č. 2). Po mši sv. bude následovat krátké loutkové představení "Půjdem spolu do Betléma" v provedení paní Kateřiny Boušové.

16.00 hod. - kostel sv. Vavřince - slavnostní mše sv.

18.30 hod. - kostel Krista Spasitele - slavnostní mše sv. Tato mše sv. bude přenášena na TV Kostel (na kanále č. 2).

 

Na svátek Svaté rodiny (26. 12.) a v následujících dnech budou bohoslužby dle pravidelného rozpisu.