Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha - Hlubočepy připravuje realizaci výstavby Kostela Krista Spasitele a Komunitního centra Praha - Barrandov na pozemku, kde v uplynulých desetiletích stála dočasná stavba Misijního centra. Této stavbě skončilo povolení k užívání, a byla v nedávné době odstraněna.

V rámci hledání nejvhodnějšího týmu na zpracování architektonického návrhu a kompletní projektové dokumentace se farnost obrací na omezený počet architektonických a projekčních kanceláří s výzvou k předložení nabídky na uvedené práce v souladu s připravenou zadávací dokumentací.

Oslovení uchazeči si mohou vyžádat zadávací dokumentaci v elektronické formě na CD a po předchozí domluvě jí osobně převzít na adrese Arcibiskupství pražské, stavební odbor, Hradčanské nám. 16, Praha 1, a to ve dnech od 11. 12. do 21. 12. 2012.

Kontakt: ing. Petr Wollner, mobil: 724 212 668, e-mail: wollner@apha.cz.

 

Přílohy k převzetí:

1) Stavební program Kostela Krista Spasitele - Komunitního centra Praha - Barrandov

2) Podmínky výzvy

3) Technické podklady dle seznamu v podmínkách výzvy