Kostel na Barrandově

Pravidelná mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově je každou neděli od 10.30 hod. a od 18.30 hod. Dále také v úterý od 18.00 hod. a ve čtvrtek od 8.30 hod.

Kostel je otevřený k modlitbě a k prohlídce také každou sobotu a neděli od 14.00 hod. do 16.00 hod.

V sobotu od 15.00 hod. bude možnost společné modlitby růžence v Eucharistické kapli (v přední části za oltářem) s následným rozjímáním Evangelia. Srdečně Vás zveme!

Podrobný popis kostela Krista Spasitele na Barrandově najdete na našem webu.

Pohyby na transparentním účtu číslo 7771177711 / 2010 ke stavbě a provozu kostela Krista Spasitele na Barrandově najdete na webu Fio banky. Děkujeme za Vaše dary.

Fotografie z průběhu stavby najdete na webu Člověk a víra. Architektonický web nového kostela si můžete prohlédnout na ZiskaKKS.archzip.cz.

 


Stabat Mater v kostele Krista Spasitele na Barrandově

Srdečně Vás zveme v sobotu 9. dubna 2022 od 19.30 hod. do kostela Krista Spasitele na koncert duchovní hudby, kde zazní Pergolesiho skladba Stabat Mater.

 

Starobylý latinský, velmi ceněný básnický text ze 13. století, vychází ze Simeonova proroctví, že srdce Panny Marie probodne meč a líčí bolest Panny Marie pod křížem. Zhudebněn byl v průběhu staletí více než 600x, přičemž Pergolesiho zhudebnění z období baroka patří mezi jedno z nejlepších.

Postní duchovní obnova pro děti i dospělé s rozšířenou možností svátosti smíření

V sobotu 9. dubna 2022 od 9.00 hod. bude dopolední postní duchovní obnova v kostele Krista Spasitele na Barrandově pod vedením P. Víta Uhra. Součástí této obnovy bude přivítání sochy Pána Ježíše od akademického sochaře Petra Váni na našem kříži.

Současně bude probíhat v Komunitním centru Krista Spasitele duchovní obnova pro školní děti a mládež pod vedením katechetky Radky Habánové (sraz v 9.00 hod. v předsíni kostela).

 

Komunitní centrum pro děti a rodiče z Ukrajiny

V pondělí 4. dubna 2022 zahajujeme ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha provoz Ukrajinského komunitního centra, jehož smyslem je pomoc ukrajinským dětem v adaptaci na české prostředí a připravit je na jejich vstup do českých škol.

 

Provoz Ukrajinského komunitního centra pro děti školního věku s doprovodem rodičů se bude odehrávat v prostorách Komunitního centra Krista Spasitele (Grussova 6, Praha 5) každé pondělí, středu a pátek 9.00 do 13.00 hodin.

 

Prosvětlování divočiny za kostelem Krista Spasitele se uskuteční v sobotu 12. 2. 2022

V sobotu 12. 2. 2022 budou skauti z oddílu Černý šíp a další naši přátelé prořezávat a čistit les za kostelem Krista Spasitele. Chtějí pomoci farnosti s prosvětlením divočiny přiléhající přímo ke kostelu a také připravit dřevo na masopustní oheň a na topení ve skautské základně v Prokopském údolí. Uvítají každou pomocnou ruku! Hodí se motorová pila nebo křovinořez.

Sraz je v 9.00 hod. před kostelem Krista Spasitele na Barrandově.

 

Biskupové Čech a Moravy slavili mši sv. v kostele Krista Spasitele (foto)

V úterý 25. 1. 2022 slavili biskupové z Čech a Moravy - v čele s kardinálem Dominikem Dukou a předsedou ČBK Janem Graubnerem - mši sv. v kostele Krista Spasitele. Hlavním celebrantem byl biskup Jan Baxant z Litoměřic a kázání přednesl biskup Josef Nuzík z Olomouce.

 

Přinášíme fotografie z této historické události.

 

Biskupové Čech a Moravy přijedou na Barrandov slavit mši sv. v kostele Krista Spasitele

V úterý 25. 1. 2022 přijedou na Barrandov biskupové z Čech a Moravy - v čele s kardinálem Dominikem Dukou a předsedou ČBK Janem Graubnerem. Naši biskupové budou slavit mši sv. v kostele Krista Spasitele od 18.00 hod.

Hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant z Litoměřic a kazatelem bude biskup Josef Nuzík z Olomouce.

 

Izraelské lidové tance na Barrandově

Od ledna se můžeme těšit na mimořádné taneční hodiny izraelských tanců. Zatím je plánováno 2. a 4. pondělí v měsíci lednu a únoru  od 19.00 do 20.00 hod. v komunitním centru u kostela Krista Spasitele na Barrandově.

 

Tyto tance, které někteří z nás známe již z farní dovolené, nádherně propojují duchovní a tělesnou část člověka. Tančí se v kruhu, tedy jednotlivci jsou vítáni. Tance jsou vhodné pro muže i ženy a všechny věkové kategorie - od dětí po seniory.

 

Na Barrandově začínají mše sv. s doprovodem kytary, ukulele, houslí, flétny, basy a kláves

Jednou z mnoha radostí v naší farnosti je široké pěvecké a hudební zázemí. V neděli 2. ledna 2022 začínají v kostele Krista Spasitele na Barrandově pravidelné mše sv. s doprovodem kytary, ukulele, houslí, flétny, basy a kláves.

Tyto mše sv. se budou konat pravidelně - vždy 1. neděli v měsíci od 10.30 hod.

 

Novoroční ekumenická slavnost na Barrandově a v České televizi

Srdečně Vás zveme na ekumenickou bohoslužbu, která se za účasti představitelů církví přítomných v České republice uskuteční v kostele Krista Spasitele v sobotu 1. ledna 2022 od 18.00 hod.

 

Jedná se o mimořádnou akci, při které se zástupci různých církví na začátku nového roku v jednotě obracejí k Bohu, děkují a prosí za svůj národ a za aktuální problémy ve společnosti.

Římskokatolickou církev bude zastupovat biskup Tomáš Holub.

 

Putování z Barrandova až do Betléma - vánoční program pro děti

Srdečně Vás zveme na vánoční program pro rodiny s dětmi - "Putování do Betléma", které se uskuteční v kostele Krista Spasitele na Barrandově na Štědrý den 24. 12. 2021. Přítomné děti se budou moci zapojovat do vánočního příběhu.

Z důvodu koronaviru je totožný program ve dvou časech. Po celou dobu bude k dispozici Betlémské světlo.