Kostel na Barrandově

Pravidelná mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově je každou neděli od 10.30 hod. a od 18.30 hod. Dále také v úterý od 18.00 hod. a ve čtvrtek od 8.30 hod.

Kostel je otevřený k modlitbě a k prohlídce také každou sobotu a neděli od 14.00 hod. do 16.00 hod.

V sobotu od 15.00 hod. bude možnost společné modlitby růžence v Eucharistické kapli (v přední části za oltářem) s následným rozjímáním Evangelia. Srdečně Vás zveme!

Podrobný popis kostela Krista Spasitele na Barrandově najdete na našem webu.

Pohyby na transparentním účtu číslo 7771177711 / 2010 ke stavbě a provozu kostela Krista Spasitele na Barrandově najdete na webu Fio banky. Děkujeme za Vaše dary.

Fotografie z průběhu stavby najdete na webu Člověk a víra. Architektonický web nového kostela si můžete prohlédnout na ZiskaKKS.archzip.cz.

 


Příprava na křest pro dospělé zájemce

Jednou z radostí v naší farnosti je veliké množství zájemců v dospělém věku o křest a další svátosti. Vzhledem k náročnosti celého procesu, který znamená mnohdy zásadní změnu života, každému křtu předchází příprava - tzv. katechumenát.

 

V letošním roce probíhá katechumenát v naší farnosti každé 1. a 3. úterý v měsíci od 19.00 hod. na Barrandově. Setkání předchází pravidelná mše sv. a modlitba adorace od 18.00 hod.

 

Koncert Absolutní lilie v kostele Krista Spasitele na Barrandově

Zveme Vás na další z koncertů Karla Skleničky. Večer s názvem Absolutní lilie se koná v neděli 10. 10. 2021 od 19.30 hod. v kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově při příležitosti výročí 20 let od skladatelova úmrtí.

 

Dramaturgie koncertu vychází z vědomí toho, že se lidé přes pandemii koronaviru nemohli příliš vídat. Ústředním tématem jsou proto mezilidské vztahy – jak partnerské, tak přátelské. A na co konkrétně se můžeme těšit? Program je složen z komorních děl – první část čistě instrumentální, druhá vokální.

 

Jáhenské svěcení Jana Šulce, kostelníka barrandovského

S velikou radostí a vděčností si Vám dovolujeme oznámit, že po úspěšném ukončení náročného studia na KTF UK přijme Jan Šulc, kostelník u kostela Krista Spasitele, jáhenské svěcení vkládáním rukou otce biskupa Zdenka Wasserbauera při mši sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 9. října 2021 od 10.00 hod.

 

V neděli 10. října 2021 od 10.30 hod. se bude konat děkovná mše svatá v kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově. Následovat bude slavnostní společná oslava, při které bude možnost osobního setkání s naším novým trvalým jáhnem a jeho rodinou.

Kurzy swingové tance začínají v Komunitním centru Krista Spasitele již v úterý 28. září 2021

Lindy Hop je tanec, který se vyvinul v Harlemu ve 20. a 30. letech 20. století a tancoval se na tehdejší swingovou hudbu. Tanec kombinuje párové a sólové tancování.

Od 80. let 20. století došlo díky tanečníkům ze Švédska, Británie a USA k obrodě Lindy Hopu a v současnosti se tancuje na celém světě.

A nyní přichází na Barrandov :-)

 

Nová možnost pravidelné modlitby adorace v kostele Krista Spasitele na Barrandově

Modlitba adorace patří mezi modlitbu, která má doslova zázračné účinky. Je to způsob uctívání Boha, který se dotýká těch nejhlubších vrstev lidského bytí.

Nyní začíná další možnost této modlitby v naší farnosti - každé úterý od 18.45 do 19.30 hod. v kostele Krista Spasitele na Barrandově. Pravidelné adoraci předchází mše sv. od 18.00 hod.

 

Koncerty pod křídly andělů v kostele Krista Spasitele na Barrandově

Jednou z výrazných dominant nového kostela Krista Spasitele na Barrandově jsou vitráže s anděly, kteří vznešeným způsobem oslavují Všemohoucího. Právě pod znamením tak nádherného symbolu nyní začínají koncerty v prostoru našeho kostela.

 

První koncert se uskuteční již v sobotu 4. září 2021 od 19.00 hod. Na programu jsou skladby Antonína Dvořáka a Josefa Suka v provedení vyhlášeného Kvarteta Martinů.

Kavárna Kristian otevřela a přivítala první návštěvníky

Po slavnostním požehnání kavárna Kristian otevřela své dveře a vítá první návštěvníky.

V nádherném prostředí je možné nyní spočinout a strávit čas u výborné kávy, čokolády, vychlazeného piva, míchaného nápoje, desertu či drobného občerstvení.

Nabídka se průběžně obnovuje, ale vstřícný personál je vždy připraven splnit návštěvníkovi každé možné přání.

 

Požehnání komunitního centra Krista Spasitele a kavárny Kristian

V úterý 1. června 2021 od 18.00 hod. se v kostele Krista Spasitele na Barrandově uskuteční slavnostní mše sv. s biskupem Zdenkem Wasserbauerem. Při mši sv. otec biskup udělí svátost biřmování a požehná společenství Modlitby matek.

 

Po mši sv. bude následovat požehnání nového komunitního centra Krista Spasitele a kavárny Kristian.

 

Cvičení nejenom pro seniory - nestačí přidat léta životu, přidejte kvalitu létům...

Mens sana in corpore sano (ve zdravém těle zdravý duch) je základní pravidlo pro spokojený a harmonický život člověka. Vlivem současného životního stylu je však někdy naše tělo zanedbáváno a potom i duch skomírá.

V komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově chystáme klidné cvičení vhodné i pro méně pohyblivé osoby pod vedením zkušené cvičitelky Viery Jedličkové.