Křty, svatby a pohřby

V naší farnosti máme radost z každého křtu - malého dítěte i dospělého člověka. Na přijetí svátosti křtu je třeba se dobře připravit. Prosím, kontaktujte nás s předstihem před plánovaným termínem křtu.

* časté dotazy ohledně křtu
* časté dotazy ohledně křtu dětí
* průvodce udílením svátosti křtu
* podklady pro výběr křestního jména - způsob volby jména, "Světci k nám hovoří..." nebo iEncyklopedie.cz

* křestní zápis pro dítě
* křestní zápis pro dospělého
* pro pořízení originální křestní roušky a svíčky doporučujeme web Fler.cz - křestní rouška, křestní svíčka


Pokud plánujete přijmout svátost manželství, je třeba tento záměr projednat s dostatečným předstihem (cca 6 měsíců).
Přípravu na manželství pořádá Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském nebo Rodinné centrum.

* obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu
* časté dotazy ohledně církevního sňatku
* podrobný průběh obřadu
* zápis žádosti o církevní sňatek

Rádi také budeme asistovat u rozloučení s Vaším zesnulým. Je však třeba koordinovat vhodný termín pohřbu s námi i pohřební službou současně.

* výklad jednotlivých prvků ve slavení pohřební bohoslužby
* informace pro pozůstalé
* pohřeb.cz - poradna a praktické informace
* smrt, pohřeb a děti
* otázka vzkříšení - kremace nebo pohřeb?

* příručka "Praktické rady o postupu při úmrtí, vypravení pohřbu a poradenství pro pozůstalé"


Pomazání nemocných krok za krokem
* pomazání nemocných nebo léčitelé?

Žehnání a exorcismus


Platby - kolik stojí tyto služby?

Každá svátost je znamením nezištné lásky Ježíše Krista vůči člověku. Z vlastní podstaty se tedy jedná o službu církve bez nutnosti jakékoli platby.

Současně je třeba brát na vědomí, že mnohdy se vyskytují související náklady farnosti na potřebný provoz a údržbu kostela, květinovou výzdobu, energie, úklid a pohonné hmoty. Někteří zúčastnění lidé patří mezi dobrovolníky, kteří svou službu ve farnosti konají při svém stálém zaměstnání a v čase spolupráce si musejí vzít neplacené volno či dovolenou. Uvítáme tedy Váš dar v libovolné výši, který uvedené skutečnosti zohlední, přispěje ke kompenzaci vzniklých nákladů a pomůže k dalšímu rozvoji farnosti.

Tento dar však v žádném případě není podmínkou Vaší žádosti o službu církve.