Mimořádné akce

25. 03. 2022 - 27. 03. 2022 - nová energie pro naše muže

27. 03. 2022 od 15.00 hod. - mše sv. na hradě Karlštejně

03. 04. - 05. 04. 2022 - putování se seniory na Velehrad

09. 04. 2022 od 09.00 hod. - postní duchovní obnova s P. Vítem Uhrem

15. 05. 2022 - svátost biřmování na Barrandově s biskupem Karlem Herbstem

31. 07. - 07. 08. 2022 - Duchovní farní dovolená v klášteře Teplá

20. 11. 2022 - papežský nuncius J. E. Mons. Charles D. Balvo na Barrandově a požehnání nových varhan při mši sv. od 10.30 hod.