Mimořádné akce

20. 06. 2021 od 10.30 hod. - kostel Krista Spasitele - mše sv. se křtem a Prvním Svatým Přijímáním

01. 08. 2021 - 08. 08. 2021 - Duchovní farní dovolená v areálu kláštera Teplá - podrobné informace