Mimořádné akce

 

15. 05. 2022 - svátost biřmování na Barrandově s biskupem Karlem Herbstem

19. 06. 2022 - První Svaté Přijímání

31. 07. - 07. 08. 2022 - Duchovní farní dovolená v klášteře Teplá

20. 11. 2022 - požehnání nových varhan při mši sv. od 10.30 hod.