Mimořádné akce

02. 08. 2020 - 09. 08. 2020 - Duchovní farní dovolená v klášteře Teplá - viz pozvánka

16. 08. 2020 od 15.00 hod. - Hrad Karlštejn - poutní mše sv. - www.KapitulaKarlstejn.cz

22. 11. 2020 od 10.30 hod. - zasvěcení nového kostela Krista Spasitele s ostatkem sv. Ludmily na Barrandově

06. 12. 2020 od 15.00 hod. - Hrad Karlštejn - mše sv. za českého krále Karla IV. - www.KapitulaKarlstejn.cz

12. 12. 2020 od 9.00 hod. - Postní adventní duchovní obnova s P. Vítem Uhrem