Mimořádné akce

06. 03. 2020 - 08. 03. 2020 - Setkání mužů, kteří očekávají na tomto světě od života stále více…

29. 03. 2020 od 15.00 hod. - Hrad Karlštejn - mše sv. k výročí založení Kapituly - www.KapitulaKarlstejn.cz

02. 08. 2020 - 09. 08. 2020 - Duchovní farní dovolená v klášteře Teplá

16. 08. 2020 od 15.00 hod. - Hrad Karlštejn - poutní mše sv. - www.KapitulaKarlstejn.cz

06. 12. 2020 od 15.00 hod. - Hrad Karlštejn - mše sv. za českého krále Karla IV. - www.KapitulaKarlstejn.cz