Pravidelné programy

Hora proměnění - Eucharistická adorace – možnost spočinutí před Pánem Ježíšem ve zlíchovském kostele (každý pátek od 15.00 do 17.45 hod.). Možnost svátosti smíření - zpovědi - od 17.00 do 17.45 hod.
Další informace na www.CentrumBarrandov.cz.
Kontakt: P. Josef Ptáček (e-mail: ptacek@knez.cz)

Setkávání nad Biblí a křesťanskou věroukou - příprava na svátosti pro dospělé – 1. a 3. úterý v měsíci od 18.00 hod.
Kontakt: P. Jakub Jirovec OT (e-mail: J.Jirovec@seznam.cz)

Katecheze dětí a mládeže - výuka náboženství – v 6 skupinách podle věku, podrobný rozvrh viz www.CentrumBarrandov.cz.
Kontakt: Radka Habánová (e-mail: habanova@CentrumBarrandov.cz)

Modlitby matek – 4 skupiny (na faře a na Barrandově)
Další informace na www.ModlitbyMatek.cz.
Kontakt: Markéta Hladková (e-mail: M.Hladkova@seznam.cz), MUDr. Marie Tupá (e-mail: Marie.Tupa@email.cz)

Společenství modlitby posvátného růžence (v kostele Krista Spasitele každé pondělí od 18.00 hod.).
Další informace na www.CentrumBarrandov.cz.
Kontakt: Jana Kubíková (tel.: 774 347 696, e-mail: Jana.Kub@eMail.cz)

Farní káva – 3. neděle v měsíci na faře po 2. mši sv.
Zajišťuje společenství "Modlitby matek".

Společenství mladých lidí - "Průzkumníci"
Jsme skupina mladých křesťanů, převážně (ale nejen) ze zlíchovské farnosti. Scházíme se každou druhou středu v měsíci od 18 hod. na mši sv. v kostele nebo od 19 hod. ve skautské klubovně na zlíchovské faře.
Nejprve se společně pomodlíme nešpory a následně u dobrého občerstvení hovoříme o nejrůznějších věcech – od věcí duchovních až po zcela běžné. Čas od času uspořádáme i nějaký výlet nebo akci (např. sport, bazén apod...), popřípadě si pozveme na setkání zajímavého hosta.
Kontakt: Kristýna Lukešová (e-mail: Kiki.Lukesova@GMail.com)

Společenství manželů – dle aktuální domluvy.
Kontakt: MUDr. Anna Kočovská (tel.: 602 958 809)

Setkání maminek s dětmi – společná modlitba růžence (čtvrtek od 10.00 hod.).
Kontakt: Jana Kubíková (tel.: 774 347 696, e-mail: Jana.Kub@email.cz)

Společenství seniorů - biblická setkání – 1. a 3. pátek v měsíci od 9.30 do 11.30 hod. na Barrandově
Kontakt: P. Josef Ptáček (e-mail: ptacek@knez.cz)

Výuka angličtiny – pondělí od 18.30 hod., čtení Bible v angličtině od 17.30 hod.
Kontakt: Markéta Hladková (e-mail: M.Hladkova@seznam.cz)

Setkání pečujících, kteří se starají o své blízké s demencí – 1. čtvrtek v měsíci od 17.00 do 19 .00 hod. v Domově se zvláštním režimem, Renoirova 614/7, Praha 5 - Hlubočepy.
Další informace na Praha.Charita.cz.
Kontakt: Ing. Jitka Andresová (tel.: 603 288 699, e-mail: HovoryD@Praha.Charita.cz)

Úklid kostela sv. Filipa a Jakuba – 1x za 14 dní ve středu od 17.00 hod.
Kontakt: Jana Kubíková (tel.: 774 347 696, e-mail: Jana.Kub@eMail.cz)

Dále se konají přípravy na přijetí do církve, křest, biřmování, manželství, svátost smíření, pomazání nemocných a další důležité události v životě. Prosím, kontaktujte nás dostatečnou dobu před plánovanou událostí.

Většina programů probíhá v měsících září – červen.