Setkávání ve farnosti

Hlavní stránka / Pravidelné programy

Hora proměnění - Eucharistická adorace – možnost spočinutí před Pánem Ježíšem ve zlíchovském kostele (každý pátek od 15.00 do 18.00 hod.)
Další informace na www.CentrumBarrandov.cz.
Kontakt: P. Mgr. Josef Ptáček (e-mail: ptacek@knez.cz)

Večery chval – společná modlitba chval a díků (1. čtvrtek v měsíci od 19.00 hod. v kostele)
Další informace na www.VeceryChval.cz.
Kontakt: Kateřina Habánová (e-mail: Katy.Habanova@seznam.cz)

Modlitby matek – 3 skupiny (středa nebo pátek večer).
Další informace na www.ModlitbyMatek.cz.
Kontakt: Markéta Hladková (e-mail: M.Hladkova@seznam.cz), MUDr. Marie Tupá (e-mail: Marie.Tupa@email.cz)

Společenství modlitby (každé pondělí od 19.30 hod.) – modlitba, krátká katecheze a příležitost k duchovnímu rozhovoru.
Kontakt: Jana Kubíková (tel.: 774 347 696, e-mail: Jana.Kub@email.cz)

Farní káva – 3. neděle v měsíci na faře po 2. mši sv.
Zajišťuje společenství "Modlitby matek".

Společenství mladých lidí - "Průzkumníci"
Jednou za měsíc pravidelné setkání na faře s bábovkami, čajem, jídlem, občas s hostem. Povídání, diskutování, sdílení, všechno možné.
Během měsíce pak vždy ještě jednorázové akce (alespoň dvě) z různých oblastí:
- duchovní život (návštěva adorace, mše svaté, pouť, ...)
- kultura (návštěva muzea, kina, divadla, festivalu, …)
- zábava (procházka do lesa, laser games, aquapark, …)
- extrémní akce (přespání v přírodě, výprava, …)
Kontakt: Matěj Jirsa (tel.: 732 507 103, e-mail: Matej.Jirsa@GMail.com)

Společenství manželů – dle aktuální domluvy.
Kontakt: MUDr. Anna Kočovská (tel.: 602 958 809)

Setkání maminek s dětmi – společná modlitba a povídání u kávy. (čtvrtek od 9.30 hod.)
Kontakt: Jana Kubíková (tel.: 774 347 696, e-mail: Jana.Kub@email.cz)

Kurzy Alfa (nejenom) pro seniory (1. a 3. pátek v měsíci od 9.30 do 11.30 hod.na faře).
Kontakt: P. Josef Ptáček

Výuka angličtiny (každé pondělí od 18.00 hod.).
Podrobnosti na www.CentrumBarrandov.cz.
Kontakt: Karel Moulík (e-mail: Karel.Moulik@GMail.com)

Setkání pečujících, kteří se starají o své blízké s demencí (1. čtvrtek v měsíci od 17.00 do 19 .00 hod. v Domově se zvláštním režimem, Renoirova 614/7, Praha 5 - Hlubočepy).
Další informace na Praha.Charita.cz.
Kontakt: Ing. Jitka Andresová (tel.: 603 288 699, e-mail: HovoryD@Praha.Charita.cz)

Úklid kostela sv. Filipa a Jakuba (1x za 14 dní ve středu od 17.00 hod.).
Kontakt: Jana Kubíková (tel.: 774 347 696, e-mail: Jana.Kub@email.cz)

Dále se konají přípravy na přijetí do církve, křest, biřmování, manželství, svátost smíření, pomazání nemocných a další důležité události v životě. Prosím, kontaktujte nás dostatečnou dobu před plánovanou událostí.

Většina programů probíhá v měsících září – červen.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.