Život farnosti

Druhé výročí zasvěcení kostela Krista Spasitele oslavíme s arcibiskupem Janem Graubnerem

V neděli 20. listopadu 2022 slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále. V naší farnosti tento den znamená výročí zasvěcení nového kostela na Barrandově. V letošním roce se jedná již o druhé výročí.

Na slavnostní poutní mši sv., která se bude konat od 10.30 hod., přijede nový arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po mši sv. bude následovat krátká beseda v kostele a následně "farní káva" - tentokrát s možností rozšířeného občerstvení.

 

První čísla farního zpravodaje z Paluby a Podpalubí

Přinášíme Vám první čísla našeho farního zpravodaje, který zachycuje život ve farnosti, zajímavé rozhovory, duchovní podněty i plánovaný program v našich kostelích a v Komunitním centru Krista Spasitele.

Děkujeme výkonné redaktorce Evě Fuchsové za její práci, kterou věnuje vydávání našeho zpravodaje z Paluby a Podpalubí..

 

Izraelské tance v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově

V pondělí 10. 10. 2022 začíná výuka izraelských lidových tanců v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově s naším skvělým lektorem Milanem. Výuka tanců bude probíhat od 19.30 do 20.30 hod.

Tyto tance nádherně propojují duchovní a tělesnou část člověka. Tančí se v kruhu, tedy jednotlivci jsou vítáni. Tance jsou vhodné pro muže i ženy a všechny věkové kategorie - od dětí po seniory.

 

Liturgické inspirace a „Božské čtení“

Ve středu 12. října 2022 zahájíme pravidelné večery Liturgických inspirací a následného „Božského čtení“ (Lectio Divina).

Budeme se scházet každou středu (kromě ohlášených výjimek) v 19.15 hod. v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově. První část večera nabídne pár myšlenek k některému z důležitých pojmů mešní liturgie a prostor k diskusi. Před 20. hodinou se přesuneme do kostela (adorační kaple), kde budeme o tomtéž tématu rozjímat prostřednictvím Božího slova.

 

Výsledky voleb do pastorační rady

Volby do pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy se konaly po bohoslužbách v neděli 25. září 2022, a sice v kostele sv. Filipa a Jakuba, v kostele Krista Spasitele a v kostele sv. Vavřince.

Volební komise ve složení Monika Ettlerová, P. Jakub Jirovec a Šimon Kubík, kterou dle § 7 Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské jmenoval farář Josef Ptáček, provedla sečtení hlasů a došla k následujícím výsledkům.

 

Přemýšlíte, jaký smysl má lidský život? Jak se setkat v dnešní době s Bohem? Příprava na svátost biřmování či na křest v dospělosti je odpovědí na Vaše touhy!

Bůh skrze svátost křtu, Eucharistie a biřmování působí proměnu lidského srdce, ukazuje nám na důležitost životních cílů a svěřuje odpovědnost za životní poslání. Mnohdy také získáváme nové přátele, ale i objevujeme nové zdroje síly a požehnání pro svůj život.