V sobotu dne 17. 12. 2016 navštíví zlíchovskou faru vzácný host P. Dr. Ondřej Salvet. Tento vzdělaný a laskavý kněz, počítačový odborník, talentovaný zpěvák a muzikant, který si rád zahraje na violoncello, varhany a další nástroje, nositel ceny bamberského arcibiskupa a farář v Kolodějích povede v letošním roce tradiční adventní duchovní obnovu v naší farnosti.

Duchovní obnova začíná v 9.00 hod. a bude trvat do cca 12.00 hod. Na programu jsou dvě podnětná zamyšlení, modlitba a příležitost ke svátosti smíření.

Srdečně Vás zveme!