V sobotu 14. prosince 2013 se od 9 do 12 hodin na zlíchovské faře uskuteční farní adventní duchovní obnova na téma "Když jednou..." (Zachariáš, Jan Křtitel, Benedictus). Obnovu povede P. ThLic. Michael Špilar, administrátor farnosti sv. Františka z Assisi Praha – Chodov.

Během dopoledne bude také možné přijmout svátost smíření. Pro soukromou adoraci a modlitbu bude otevřen přilehlý farní kostel sv. Filipa a Jakuba.

Od 8.00 hod. se ukuteční v našem kostele mimořádná tichá rorátní mše sv., které bude předsedat P. Mag. theol. Jakub Jirovec OT, farní vikář.

Srdečně Vás zveme na obě akce!