V sobotu dne 16. 12. 2017 navštíví zlíchovskou faru vzácný host - P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.

P. Vladimír Slámečka je členem Třetího řádu sv. Dominika a rektorem Duchovní správy pro akademickou obec Českého vysokého učení technického v Praze. V sobotu povede tradiční farní adventní duchovní obnovu v naší farnosti.

P. Slámečka vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, specializace silnoproudá elektrotechnologie. Teologického vzdělání nabyl studiem na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své doktorské práci na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze se zaměřil na problematiku etiky v podnikání.

Duchovní obnova začíná v 9.00 hod. a bude trvat do cca 12.00 hod. Na programu jsou dvě podnětná zamyšlení, modlitba a příležitost ke svátosti smíření.

Srdečně Vás zveme!