V sobotu 13. 12. 2014 se v naší farnosti uskuteční adventní duchovní obnova - letos za účasti a pod vedením dominikána P. Vojtěcha Soudského, který ve zlíchovské farnosti působil od 15. 02. 1991 do 30. 09. 2000. Mezi jeho nesmazatelné zásluhy patří duchovní rozvoj farnosti a provoz Misijního střediska na Barrandově.

Duchovní obnova se uskuteční na zlíchovské faře od 9.00 do 12.00 hod.

Na programu budou dvě zamyšlení a příležitost ke sv. smíření.

Tato duchovní obnova je součástí našich letošních oslav 300 let od stavby kostela sv. Filipa a Jakuba.

Srdečně Vás zveme!