V sobotu 15. prosince 2012 se na zlíchovské faře uskuteční adventní duchovní obnova, kterou povede P. Benedikt Vojtěch Kolaja OSB.

P. Kolaja pracuje v Benediktinském arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově, nejstaršího mužského kláštera na území ČR. Pečuje o zájemce, kteří uvažují o vstupu do Řádu svatého Benedikta a současně působí jako rektor kostela Panny Marie Vítězné v Praze - Řepích. V nedávné době se také účastnil obřadu při zahájení ražby tunelu další části metra - trasy A.

P. Kolaja nás povzbudí k využití letošního Adventu k prohloubení našeho vztahu s Bohem i s druhými lidmi.

Duchovní obnova začíná na faře v 9.00 hod. Předpokládaný konec je ve 12.00 hod. Po celou dobu bude možnost přijmout svátost smíření.

Všichni jste srdečně zváni!