V sobotu 15. prosince 2018 se uskuteční jste adventní duchovní obnovu, kterou povede P. Pavel Uhřík OFM Cap. Konat se bude od 9.00 do 12.00 hod. na zlíchovské faře. Ke svátosti smíření budou kromě otce Pavla k dispozici i náš pan farář a pan farní vikář.

P. Pavel Uhřík působí v současné době v Klášteře kapucínů na Loretánském náměstí v Praze 1.

Srdečně Vás zveme k účasti!