Od pondělí 12. 10. 2020 se mění způsob konání bohoslužeb v naší farnosti.

Mše sv. ve středu a v pátek od 18.00 hod. a v neděli od 8.30 hod. budou neveřejné a přenášené prostřednictvím Internetu na našem webu (TV Kostel) a Facebooku. Individuální účast na mši sv. je možné si domluvit s příslušným knězem dle aktuálně platného nařízení Vlády ČR.

V neděli od 9.15 do 11.30 hod. bude zlíchovský kostel otevřený k osobní modlitbě a k možnosti přijmout Svaté Přijímání či svátost smíření. Mše sv. od 10.15 hod. na Zlíchově nebude.

 

Srdečně Vás také zveme k pravidelné modlitbě adorace na Zlíchově každý pátek od 15.00 do 17.45 hod. Po 17.00 hod. bude přítomen kněz k podávání Svatého Přijímání a ke svátosti smíření. Je to velmi důležitý čas modlitby před Eucharistií za naše rodiny, za společnost, za stavbu kostela na Barrandově a za všechno, co právě prožíváme.

V Jinonicích bude kostel otevřený k modlitbě s možností podávání Sv. Přijímání v neděli od 15.30 hod. do 16.30 hod.Velice doporučujeme také konání domácích bohoslužeb pod vedením jednoho člena domácnosti. Podněty ke způsobu konání domácích bohoslužeb najdete na našem webu.

 

Velice doporučujeme také konání domácích bohoslužeb pod vedením jednoho člena domácnosti. Podněty ke způsobu konání domácích bohoslužeb najdete na našem webu.

Sledujme farní web www.CentrumBarrandov.cz a zprávy od vedoucích jednotlivých farních společenství a katechetických skupin, buďme bdělí a připravení na změny!