V pátek 12. 10. 2012 od 9.00 hod. navštíví společenství seniorů naší farnosti paní Táňa Fišerová. Táňa Fischerová, je česká herečka, spisovatelka, moderátorka, politička a občanská aktivistka. V letech 2002 - 2006 byla poslankyní Parlamentu České republiky. V rámci našeho společenství bude besedovat o životě a o důležitých životních hodnotách.

Osobní stránky pí. Fišerové najdete na www.TanaFischerova.cz.

Všichni jste srdečně zváni!