Skauti z naší farnosti budou v letošním roce rozdávat světlo z Betléma v neděli 23. prosince 2012 před zlíchovským kostelem. K dispozici budou v čase mezi první a druhou mší sv. - tedy od 9.15 do 10.15 hod.

K převzetí Betlémského světla je potřeba si přinést vhodnou lampičku, aby světlo cestou z kostela nezhaslo, ale mohlo zazářit v našich domácnostech. A být důstojným symbolem Ježíše Krista, Světla pro naše životy.

Další informace najdete na stránkách České biskupské konference.