Betlémské světlo bude k dispozici po mši sv. na Zlíchově, která na Štědrý den začíná ve 24.00 hod. a na slavnost Narození Páně od 10.15 hod. Tento vánoční dar zajišťují naši skauti z 379. oddílu Ignis. Betlémské světlo je k dispozici zcela zdarma!

Další informace najdete na webu www.BetlemskeSvetlo.cz.

Pro přenesení světla z Betléma do svého příbytku je nutné si donést vhodné prostředky k transportu ohně.