Kniha Kazatel je známá, ale často nepochopená kniha Starého zákona. Kazatel nám předkládá bystré a mnohdy provokativní vhledy do lidského života, které mají často charakter filosofických existenciálních reflexí. Centrem jeho uvažování je otázka po lidském štěstí a po tom, jak vůbec vést dobrý život. Stojí tak také v širším proudu antické i starorientální filosofie, zároveň je ale pevně zakotven v kánonu Starého zákona – možná více, než se na první pohled zdá...

S četbou knihy Kazatel začínáme v úterý 1. dubna 2014 od 19.00 hod. na zlíchovské faře v rámci pravidelných setkávání nad Písmem pod vedením P. Mag. theol. Jakuba Jirovce OT.

Všichni jste srdečně zváni!