V neděli dne 22. 12. 2013 navštíví biskup Karel Herbst kostel sv. Vavřince v Jinonicích a bude s námi slavit 4. neděli adventní při mši sv. od 16.00 hod. V rámci této bohoslužby také udělí svátost biřmování.

Srdečně Vás zveme k účasti na této mimořádné akci!