V neděli 27. dubna 2014 nás navštíví při příležitosti cyklu oslav 300 let od posvěcení kostela Sv. Filipa a Jakuba v Praze - Hlubočepích slavný zlíchovský rodák, titulární biskup marcelliánský a světící biskup pražský Mons. Václav Malý.
Při této příležitosti udělí svátost biřmování několika připraveným zájemcům.

Slavnostní mše sv. se bude konat od 10.15 hod. Po skončení mše sv. bude následovat přátelské setkání s panem biskupem a našimi biřmovanci u šálku dobrého čaje a kávy na faře a v jejím okolí.

Srdečně Vás zveme k této mimořádné události!