Srdečně Vás zveme na slavnostní bohoslužbu slova, která se bude konat ve čtvrtek 10. září 2015 od 15.00 hod. v sále Domu Gloria na Barrandově. Společně se všemi obyvateli domu - s maminkami a dětmi v azylovém domě a s nemocnými seniory z chráněného domova - si chceme vyprosit požehnání do školního roku.

Bohoslužbě slova bude předsedat P. Mag. theol. Jakub Jirovec OT. Celou akci bude organizačně zajišťovat a připravovat pomůcky Mgr. Radmila Habánová, vedoucí katechetka.

Během bohoslužby počítáme s aktivním zapojením přítomných dětí.

Děti si mohou na bohoslužbu přinést školní tašku či penál. Současně vítáme, aby nakreslily na podepsaný papír cca 8 x 4 cm postavičku sama sebe a tuto kresbu přinesly. Rodiče si mohou přinést např. propisku, kterou budou během roku psát omluvenky, podepisovat známky atd.

Touto bohoslužbou také chceme vstoupit do období začátku výuky náboženství v naší farnosti - podrobnosti k výuce najdete na našem webu. Srdečně Vás zveme k účasti na podnětně připravených hodinách náboženství. Žádný ze stávajících účastníků zatím nelitoval vynaloženého času a úsilí. Získané znalosti a příklady živé víry se výborně zužitkují v dalším životě Vás i Vašich dětí.

Těšíme se na Vás!