Během letních prázdnin 2015 nás čeká několik změn v pořadu bohoslužeb na Zlíchově, v Malé Chuchli a ve Velké Chuchli. V Jinonicích zůstává pořad bohoslužeb stejný.

Na Zlíchově (kostel sv. Filipa a Jakuba) nebude během prázdnin mše sv. v pátek. Zůstává středa od 18.00 hod. a neděle od 8.30 hod. a od 10.15 hod.

V Jinonicích (kostel sv. Vavřince) bude mše sv. vždy od 16.00 hod.

 

V Malé Chuchli (kostel Narození Panny Marie) budou mše sv. od 30. 6. do 8. 9. 2015 každé úterý (!) od 17.30 hod. Jedná se o tzv. "tridentské" mše sv. - viz článek "V Malá Chuchli se začínají konat pravidelné bohoslužby dle misálu z roku 1962 - tzv. "tridentské" mše sv.".

Ve Velké Chuchli (kostel sv. Jana Nepomuckého) budou od nynějška až do konce září 2015 mše sv. 1. a 3. sobotu v měsíci - od 15.00 hod.

 

Kompletní přehled bohoslužeb najdete na našem webu.

Současně upozorňujeme na výrazná dopravní omezení v naší farnosti během letošních prázdnin - viz DPP.cz.