Řeknete si možná: proč zrovna brána? Copak není spousta důležitějších věcí, které by svatý Vavřinec nutně potřeboval? Ale ano, je. Nové lavice, rozvody elektřiny, vymalovat, instalovat varhany… A když se ještě přiznáme, že se brána neopravuje kvůli tomu, že by nebyla dost pevná a bezpečná, budete si rovnou klepat na hlavu. A přesto se zdá, že si teď svatý Vavřinec přeje zrovínka nové dveře a nic jiného.

Už jsme si za ta léta zvykli nechávat to na něm. Sám ví, co je potřeba – my se můžeme jen domýšlet, co za tím vězí. Možná je ten důvod prostý: když nepořídíme nové lavice, nevymalujeme a neopravíme elektřinu, bude nám tam sice trochu nepohodlno (konec konců, kostel asi není určen přímo k pohodlí :-) ), ale rozhodně tím nic nenávratně nezkazíme. Když ovšem necháme shnít dubové dveře, překrásnou řemeslnou práci našich předků, ztratíme nenávratně kus minulosti, kus duše našeho kostela, která je krásná právě svou starobylostí a osmisetletou kontinuitou bohoslužby. Každá generace zde zanechala kousek sebe. Díváme-li se na románská okénka presbytáře, renesanční zdivo, barokní oltář nebo poctivé dveře z předminulého století, jako by před námi ožívaly modlitby věřících, které se vtělily do fortelné práce ke cti Boží.

Brána do chrámu, jak píše Romano Guardini, není stejná jako jiné dveře. Je to brána do nebe, které sestoupilo na zem. Vchází se jí ze světa do posvátného prostoru, hned u ní je člověk očišťován od hříchu křestní vodou a stává se novým stvořením. Proto bývají kostelní portály a brány tak skvostné, vysoké a leckdy bohatě zdobené. Svatý Vavřinec se spokojil se skromnějším vstupem, ale i ten byl (zřejmě během války) silně poškozen – křídla dveří byla obrácena vnější stranou dovnitř a necitlivými zásahy  přizpůsobena novým podmínkám. Vnější strana byla pobita plechem a natřena vojenskou šedozelenou barvou. Jinými slovy – podle dveří by člověk soudil, že spíš leze do bunkru než vchází do kostela.

Dveře už jsou v restaurátorské dílně. Poděkování patří svatému Vavřinci, a dále samozřejmě P. Josefovi, který našeho patrona podporuje v jeho úmyslech :-)

Především pak děkujeme Nadaci Občanského fóra, která uvolnila na obnovu brány 30 000 Kč, a Vám všem potenciálním dárcům, kteří nám pomůžete nashromáždit zbývajících cca 70 000 Kč. Dary je možno poslat přímo na účet naší farnosti (2100194446 / 2010, var. symbol 14) nebo předat do rukou P. Josefa Ptáčka (nebo pí. Evy Fuchsové). Připomínáme, že je možné si nechat vystavit potvrzení o daru a uplatnit ho v daňovém přiznání (kontaktujte P. Josefa Ptáčka, který Vám ho rád vystaví).

Děkujeme za Vaší pomoc!

Eva Fuchsová, kostelnice od sv. Vavřince, Praha - Jinonice

 

Další informace o našem kostele sv. Vavřince najdete na www.CentrumBarrandov.cz.