Pan Lukáš Fuchs, věrný ministrant v kostele sv. Vavřince v Praze - Jinonicích, byl povolán k Bohu zasvěcenému životu v Řádu cisterciáků přísné observance, kteří se nazývají "trapisté". Po přijetí řeholního jména Theofan a mnoha letech intenzivní přípravy složí v den slavnosti Zvěstování Páně - v sobotu 25. 3. 2017 - věčné sliby.

Tyto sliby mají platnost do konce pozemského života (dopad však mají na celou věčnost) a týkají se závazku poslušnosti, stability a obrácení mravů.

Řád cisterciáků přísné observance (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae, O. C. S. O.), jehož členové jsou nazýváni trapisté, vznikl v 17. století v opatství La Trappe (odtud trapisté) ve Francii, kde došlo k reformě cisterciáckého řádu, jejímž iniciátorem byl Armand Jean Le Bouthillier de Rancé (1626–1700) roku 1664. Řád má i ženskou větev.

Trapisté působí také v novém a jediném klášteře v České republice, který se nachází u Nového Dvora - blízko Plzně. Mniši zde žijí dle řehole svatého Benedikta a cisterciácká tradice, která v sobě vyváženě pojí společný život a nezávislost, práci a modlitbu, chudobu, avšak nikoli nouzi, ticho, prostor a přísnou samotu, jež umožňují směřovat k Bohu v bratrské atmosféře. Živí se prací vlastních rukou.

Další informace můžete najít na webu Opatství - www.NovyDvur.cz, případně lze zakoupit kvalitní výrobky z produkce kláštera v eShopu na www.NovyDvur-Obchod.cz.

Našemu bratrovi Theofanovi i celé jeho rodině ze srdce gratulujeme a přejeme mu mnoho Božího požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let! Současně ho prosíme o modlitbu za farnost, ze které byl povolán.

 

Současně si dovolujeme připomenout, že do 12. 4. 2017 je možné podávat přihlášky do kněžského semináře v Praze. Zájemci, prosím, kontaktujte P. Josefa, který Vám rád poskytne další informace. Věříme, že Pán Bůh stále volá své služebníky a služebnice - také ve farnosti Praha - Hlubočepy!