Ve středu 7. 12. 2022 od 18.00 hod. nás čeká mimořádná Byzantská liturgie (mše sv.) sv. Jana Zlatoústého v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Celebrovat bude o. Tomáš Mrňávek, řeckokatolický kněz, kantorovat bude Samuel Škoviera. Zpěvem bude doprovázet Svatoklimentský katedrální sbor sv. Vladimíra z Klementina v Praze pod vedením Mgr. Olgy Mandové.

 

Po mši sv., která bude tentokrát delší než obvykle, nás čeká mimořádná farní káva na zlíchovské faře s pěveckým sborem, při které bude možné sdílet své duchovní zkušenosti.
Případně prosíme o pomoc se zajištěním drobného občerstvení pro účastníky.


Svatá liturgie byzantsko - slovanského obřadu náleži do liturgického pokladu katolické církve. Tato svatá liturgie je velmi starobylá. Autorem její první verze je přímý Kristův učedník sv. Jakub jeruzalémský - biskup. Jeho liturgii potom používali první křestané ve svém mateřském jazyce (hebrejsky, aramejsky, syrsky, řecky). Její základy jsou již z časů apoštolských a do dnešní doby byla upravena ve 4. stol. za cařihradského arcibiskupa sv. Jana Zlatoústého. Jde tedy o katolickou liturgii, která má stejné hlavní části jako mše svatá latinského obřadu: bohoslužbu slova, průvod s obětními dary, proměňování, přijímání. Tuto východní liturgii k nám přinesli naši slovanští apoštolové sv. Cyril a Metoděj a jejich dílo bylo schváleno římskými papeži. Církev si velmi přeje, aby se s východní liturgií, kterou se modlí většina slovanských národů, seznámili všichni katoličtí křestané k obohacení svého duchovního života.


Východní svatá liturgie se vyznačuje zvláštní krásou. Jejím podstatným prvkem je náboženská symbolika raného křestanství.

Srdečně Vás zveme k účasti!