Doba adventní je také dobou přípravy na osobní setkání s Pánem Ježíšem na konci našeho pozemského života. Při dnešním kázání na Zlíchově byly zmíněny podněty z knihy "Čeho před smrtí nejvíce litujeme?" 

Poté, co Bronnie Ware vyměnila kariéru v bance za paliativní péči, zjistila, že téměř každý člověk, o nějž se starala tři až dvanáct týdnů před smrtí, litoval přinejmenším jedné z následujících pěti věcí:

1. Kéž bych měl odvahu žít opravdu podle sebe, ne podle očekávání druhých.

2. Kéž bych tolik nepracoval.

3. Kéž bych měl odvahu vyjádřit své city.

4. Kéž bych si udržel vztahy se svými přáteli.

5. Kéž bych si dovolil být v životě šťastnější.

 

Další podrobnosti najdete na webu www.portal.cz.