Naše farnost říká jasné a přesvědčivé NE všem škůdcům a narušitelům!

Život farnosti může být narušen různým způsobem a na mnoha úrovních. V kostele sv. Vavřince v Jinonicích nás bez předchozího varování navštívil červotoč. Červotoč je skutečně zákeřný nepřítel a chutná mu snad všechno, v čem je podíl dřeva. Je to dřevokazný brouk, který klade vajíčka do prasklin ve dřevě nebo do předem vyhlodaných chodbiček. Jeho usazení v nábytku, trámech nebo v jiném dřevěném vybavení vede často k naprosté degradaci dřeva. Nebezpeční nejsou jen dospělí jedinci, ale především larvy, které se dřevem prokousávají skrz naskrz až do slabé vrstvy pod povrchem. Postupně tak dřevo rozsuší natolik, že se z něj stane drolící se "perník". Na povrchu se však objevují jen tzv. výletové chodbičky, které prokousal již dospělý hmyz. To ještě více umocňuje jeho zákeřnost.

 

V kostele sv. Vavřince napadnul dřevokazný brouk červotoč již některé lavice a zábradlí, ale nezastavil se dokonce ani před oltářem. Jistě již spřádal potají plány na náš nový ambon, křížovou cestu a harmonium... V minulém roce jsme již narušili zákeřné plány dřevokazného brouka a v roce 2014 rozhodně nepolevíme!

Zlí jazykové tvrdí, že nemovitost napadenou červotočem je nejlepší rychle prodat. To však zatím rozhodně nechystáme. Existuje totiž i možnost, jak s ním bojovat. Válčí se pomocí chemických prostředků, gamma záření, ale i zaručenými radami našich předků.

My jsme vybrali způsob ověřený v praxi na řadě církevních objektů. Odborníci z řad předních chemiků připravili pro tuto příležitost speciální smrtící koktejl jedovatých plynů, který aplikovali v našem kostele na všechny brouky - škůdce. Samozřejmě, akce probíhala dle regulí křesťanské morálky...

Již žádné další cestičky a chodbičky dřevokazů v našem kostele! Již řádné spřádání plánů na umístění vajíček do nádherného vybavení posvátného místa!

Vzhledem k tomu, že kostel sv. Vavřince navštěvují také malé děti, chceme mít jistotu, že prostředí kostela bude nejenom duchovně občerstvující, ale také hygienicky nezávadné a přátelské člověku. Z tohoto důvodu plánujeme po uvedeném zákroku dlouhodobou a intenzivní cirkulaci čistého vzduchu z přilehlého prostředí požehnaného hřbitova plného zdravé zeleně a nádherné nadčasové harmonie.

V návaznosti na uvedené okolnosti Vám však musíme s politováním sdělit, že v neděli 1. 6. 2014 v Jinonicích se pravidelná mše sv. od 16.00 hod. konat nebude.

Nejbližší pravidelná bohoslužba v Jinonicích bude v neděli 8. 6. 2014 od 16.00 hod. Tato mše sv. bude probíhat již bez přítomnosti všech dřevokazných brouků a v příjemném prostředí vyhlášeného jinonického kostela.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na Vás!

 

Další informace najdete např. na oblíbeném webu Český chalupář a Hobby.iDNES.cz.