Zveme vás na 2. ročník šachového turnaje "Zlíchovský Pat a Mat", který se uskuteční v neděli 27. ledna 2013 na zlíchovské faře. Turnaj začíná v 9.30 hod. po ranní mši sv. a jeho konec je plánován na 14.00 hod.

Organizátorem turnaje je David Ucháč. Přihlášku je potřeba zaslat na David.Uchac@x-base.cz nebo SMS na číslo 608 494 890 (uveďte jméno + věk) nejpozději do středy 23. ledna 2013. Startovným je libovolný dar na úhrady ceny pro vítěze. Hrací systém a případné rozdělení do věkových kategorií bude všem přihlášeným sděleno na místě před konáním turnaje (bude o tom rozhodnuto dle přihlášených účastníků).

Zveme všechny hráče šachu bez rozdílu věku. Turnaj je otevřen všem - mužům i ženám, malým i velkým!