Ve dnech 17. a 18. září 2013 se z důvodu zahraniční cesty do sídla orgánů Evropské unie nekoná pravidelná ranní modlitba - adorace - v kostela Sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Sejdeme se opět ve čtvrtek 19. září 2013 v 6.00 hod. ráno.

Ranní modlitby se konají v kostele sv. Filipa a Jakuba pravidelně - každý pracovní den od 6.00 do 7.00 hod. ráno.

Srdečně zveme všechny zájemce!