V dnešním Evangeliu podle Matouše jsme četli slova Pána Ježíše: "Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."
Co přesně znamená "jho"?

Jho nebo též jařmo je část postroje tažných zvířat, která přenáší tažnou sílu na pluh. Zprvu patrně jen dřevěná tyč, upevněná jednomu zvířeti přes čelo, později různě tvarovaná, která spojuje dvě zvířata do páru. Upevňovalo se na čelo, za rohy nebo před kohoutek. První zmínky o jhu jsou z období okolo roku 4 000 př. n. l. Již od 10. století bylo postupně vytlačováno efektivnějším a pro zvířata pohodlnějším chomoutem.

Podrobnější informace (včetně zobrazení) můžeme nalézt na webu Wikipedia.org.

Podrobný rozbor vazeb "jha" v dnešním Evangeliu najdete na webu www.LarryBarkdull.com (anglicky).