V sobotu 12. listopadu 2011 od 9.00 hod. začíná v našem kostele sv. Filipa a Jakuba duchovní obnova po manžele i další zájemce. Na programu jsou 2 přednášky, tiché rozjímání a závěrečná modlitba. Předpokládaný konec je ve 12.00 hod.

Tématem obnovy je budování společenství ve farnosti. Program povedou manželé Petr a Adéla Muchovi. Všichni jsou srdečně zváni!