V pátek dne 1. března 2013 se uskuteční od 9.00 hod. na faře další setkání našich seniorů. V rámci setkání se bude konat duchovní obnova pod vedením P. Josefa Ptáčka. Tématem setkání bude "blízkost Ježíše Krista ve svátosti nemocných".

Na setkání zveme také všechny zájemce o přijetí svátosti nemocných (bez rozlišení věku).