Společně strávený čas bude naplněn vedle přednášek, příležitosti ke svátosti smíření a mše svaté - především modlitbou. Duchovním slovem bude provázet P. Vojtěch Koukal a s. Veronika Barátová z mezinárodní Komunity Blahoslavenství. Program se bude konat od pátku večer (7. 2. 2014) do soboty večer (8. 2. 2014) v Praze - Dejvicích.

Podrobný program a možnost on-line přihlášky najdete na webu Arcibiskupství pražského.

Informace o Komunitě Blahoslavenství najdete na webu www.Blahoslavenstvi.cz, případně na mezinárodním webu www.Beatitudes.org.

Srdečně Vás zveme k této mimořádné akci v Praze!