Od 12. ledna do 30. března 2023 každý čtvrtek od 18.30 hod. bude probíhat v Praze v zázemí kostela sv. Ignáce cyklus dvanácti setkání semináře obnovy v Duchu svatém. Provázet jím budou sestra Dominika Konečná OSF, Marek Novák, manželé Beranovi a další.

 

Součástí semináře je modlitba chval, přednášky, skupinky s osobním sdílením a společná modlitba. Cílem je prohloubit osobní duchovní život účastníků a jejich vztah k Ježíši Kristu, otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a skrze jeho hlubší působení v životě se učit žít křesťanský život ne z vlastní síly, ale v síle Božího Ducha.

Je potřeba přihlásit se závazně na celý cyklus, a to přes QR kód na plakátku nebo přihláškou v sákristii kostela sv. Ignáce. V průběhu semináře již nebude možné do něj vstupovat. Vstup průjezdem z ulice Ječná 505/2.

Bližší informace je možné získat prostřednictvím e-mailu novak@CredoNadacniFond.cz nebo rektor@KostelIgnac.cz.
 

Srdečně Vás zveme!